Zeynep Özüm Ak

Zeynep Özüm Ak, 2008 yılında Başkent Üniversitesi, Biyomedikal Mühendisliğinden mezun olduktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi İletişim Tasarımı Bölümü’nde öğrenimine devam etti. 2010’da düzenlenen 3. Sinop Bienalinde sanatçı asistanlığı yaptı. 2011 yılında Erasmus programı kapsamında İsveç Umeå Üniversitesi’nde bulundu. İstanbul’daki eğitimini 2013’de tamamladıktan sonra, Porto Escola Superior de Arte e Design
de Matosinhos’da İletişim tasarımı yüksek lisans programına başladı. 2019 yılında Porto’da düzenlenen Uluslararası Tasarım Konseyi (Ico-D) toplantılarına Türkiye Grafik Tasarımcılar Meslek Kuruluşunu (GMK) temsilen panel konuşmacısı olarak katıldı. Ürettiği işler İstanbul, Porto, Tahran gibi şehirlerde sergilendi. 2018 yılından itibaren Aveiro Üniversitesi’nde Tasarım Doktorası eğitimini sürdürmektedir.Council (Ico-D) held in Porto as a speaker, representing Turkey Graphic Designers Society (GMK). Her works have been exhibited in cities such as İstanbul, Porto and Tehran. She has been continuing her Design Doctorate education at Aveiro University since 2018.


error: Content is protected !!