Yaşar Uslu

1978 yılında Kütahya’da doğdu. 2004 yılında Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Grafik Anasanat Dalından mezun oldu. 2010 yılında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Grafik Bölümünden Yüksek Lisans, 2015 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat ve Tasarım Sanatta Yeterlik derecesini, 2018 yılında Doçent unvanını aldı. Halen Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Sanatlar Bölümünde Doçent olarak göreve devam etmektedir. Çalışmaları ulusal ve uluslararası kişisel, jürili ve birçok karma sergilerde yer almıştır. “Grafik Tasarımda Mükemmellik Kusurluluk, Afişler” adlı kitabın yazarıdır.


error: Content is protected !!