Şirin Şengel

Eskişehir’de doğdu. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümü’nden mezun oldu. Aynı Üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Grafik Eğitimi Programı’nda yüksek lisans eğitimini ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı’nda doktorasını tamamladı.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi’nde lisans ve lisansüstü programlarında tipografi, grafik tasarım ve sosyal sorumluluk tasarımı dersleri vermektedir. Çalışmalarında kolaj, akrilik ve sayısal teknikleri kullanmaktadır.


error: Content is protected !!