Sevgi Arı

1981 yılında Mersin’de doğdu. 1999’da Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde grafik tasarım eğitimine başladı. 2003’de aynı üniversitede başladığı lisansüstü eğitimini “İçeriğini Her Bir Harfin Oluşturduğu Bir Süreli Yayının Görsel Kimlik Tasarımı” başlıklı tezi ile tamamladı ve bu çalışmayı 3 sayı olarak çıkan “Süreli Sanat Projesi” ismiyle hayata geçirdi. 2004 yılında Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak grafik tasarım ve tipografi üzerine dersler vermeye başladı. 2009 yılında Anadolu Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi olarak Sanatta Yeterlilik eğitimine başlayan Arı, 2012 yılı süresince Polonya/Wroclaw’daki Eugeniusz Geppert Sanat ve Tasarım Akademisi’nde baskı-resim üzerine yoğunlaştı.
Grafik tasarım yolculuğunda akademik olan ve olmayan bir çok ders, seminer, çalıştay, afiş yarışması ve karma sergiye dahil olan sanatçı, müzik ve edebiyatla bir müzisyen ve besteci olarak ilgilenmektedir. Tasarıma bakışında bilim, spiritüalite, sanat ve tasarım arasındaki etkileşimin gücüne inanmaktadır. Sevgi Arı şu sıralar sanatta yeterlilik sürecinin sonuna yaklaşırken, kendini “hayat-boyu öğrenci” olarak görmektedir.


error: Content is protected !!