Özden Pektaş Turgut

2002’de Anadolu Üniversitesi G.S.F. Grafik Bölümü’nden mezun oldu. 2004 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Grafik Anasanat Dalı’nda yüksek lisansını, 2009’da aynı bölümde Sanatta Yeterliliğini tamamladı. 2003 -2005 yılları arasında H.Ü. G.S.F. Grafik Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. 2007’de, Belçika Hoogeschool Gent, Royal Academy of Arts’da misafir öğretim elemanı olarak dersler verdi. 2005- 2016 yılları arasında sırasıyla Okutman, Yrd. Doçent ve Doçent ünvanıyla Gazi Üniversitesi G.S.F. Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nde görev yaptı. 2016 yılından bu yana Hacettepe Üniversitesi G.S.F. Grafik Bölümü’nde öğretim üyesi olarak dersler vermektedir. Yurtiçi/yurtdışında toplam 6 adet kişisel sergi açtı. 70’in üzerinde karma sergiye katıldı, ulusal/uluslararası sempozyum, konferanslarda bildiriler sundu, yerli/yabancı hakemli dergilerde makaleleri basıldı, atölye çalışmaları gerçekleştirdi. Belçika, Azerbaycan, Hindistan, Litvanya, A.B.D. gibi ülkelerdeki üniversitelerde seminerler verdi. İstanbul Exlibris Derneği ve Türkiye İletişim Tasarımcıları Meslek Kuruluşu (İTMK)’nda kurucu üye, Grafikerler Meslek Kuruluşu (GMK) ve Sanat Eğitimcileri Derneği’nin (SEDER) üyesidir. Etkileşimli tasarım, elektronik yayıncılık, yayın tasarımı, web tasarımı, tipografi, kaligrafi ve exlibris alanlarında dersler vermekte, çalışmaları bulunmaktadır.


error: Content is protected !!