Onur Yazıcıgil

Onur Yazıcıgil tipografi ve yazıtipi tasarımına yoğunlaşan bir Görsel İletişim Tasarımcısı’dır. Yüksek lisansını Purdue Üniversitesi’nde hümanist ve grotesk yazıtiplerinin gelişimi üzerine yapmıştır. Tipografide birincilik ödülünü 2007 yılında Chicago’da Society of Typographic Arts’tan alan Yazıcıgil’in posterleri ABD, İtalya, Güney Kore ve Türkiye’de sergilenmiştir. TypeCon ve ATypI’de konuşmalar yapmış, tipografinin pek çok meselesi üzerine konferanslar vermiştir. Onur Yazıcıgil’in son tasarımı olan hümanist sanserif yazıtipi Duru Sans Google tarafından Google Webfonts rehberine dahil edilmek üzere satın alınmıştır. Yazıcıgil, Sabancı Üniversitesi’nde lisans ve yüksek lisans seviyelerinde görsel iletişim stüdyo, tipografi ve illüstrasyon dersleri vermektedir. İstanbul Tipografi Seminerleri (ISType) yaratıcılarından olup Uluslararası Tipografi Birliği (ATypI) yönetim kurulu üyesidir.


error: Content is protected !!