Ömer Durmaz

İletişim tasarımcısı, bağımsız editör ve akademisyen. Lisans ve yükseklisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi’nde tamamladı. İzmir ve İstanbul’da reklam ajanslarında çalıştıktan sonra mezun olduğu bölümde öğretim görevlisi oldu. Son on yıldır grafik tasarımın Türkiye’deki tarihini belgelemeye çalışıyor.


error: Content is protected !!