Nurgül Geçin

Nurgül Geçin Aksakal 1992 yılında Eskişehir’de doğdu. Sanat eğitimine Eskişehir Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nde başladı. 2015’de Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü ve Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Üniversitesi, İletişim ve Multimedya Tasarımı Bölümü’den lisansını; 2019’da Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Grafik Anasanat Dalı’nda yüksek lisans eğitimini tamamladı. Sanatta yeterlilik eğitimine Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Grafik Anasanat Dalı’nda devam etmekte ve aynı bölümde Araştırma Görevlisi olarak görev yapmaktadır.


error: Content is protected !!