Namık Kemal Sarıkavak

1961’de İstanbul’da doğdu. 1978’den itibaren çeşitli reklam ve tasarım ajanslarıyla birlikte çalıştı. 1983’de Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Resim-İş Eğitimi Bölümü, Grafik Dalı Animasyon Atölyesi’nden mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümü’nde 1985’te araştırma görevlisi, 1988’de öğretim görevlisi, 1996’da yardımcı doçent 2002’de doçent, 2012’de ise profesör oldu. 1986’dan başlayarak Grafik Bölümü’nde bir süre Temel Sanat Eğitimi, Temel Grafik Eğitimi, Bilgisayar Destekli Tasarım, İllüstrasyon, Animasyon ve Grafik Atölye derslerini yürütmüş olup 2014’e kadar Desen, Yazı, Kaligrafi, Tipografi ve Grafik Atölye (mezuniyet projeleri) derslerini yürütmüştür. 1986’dan 1994 yılına kadar katıldığı afiş ve pul yarışmalarında (birincilikler ve mansiyonlar olarak) toplam 10 ödül kazanmıştır. Daha sonraki yıllarda 2 teşvik ödülü bulunmaktadır. 1987’den bu yana 60 kadar karma sergiye katılmış ve beş kişisel sergi açmıştır. Çeşitli süreli yayınlar ile 10’u ulusal hakemli dergilerde olmak üzere 50’den fazla afiş, kitap ve kapak tasarımı, grafik tasarım, tipografi, görsel iletişim ve iletişim tasarımı eğitimi üzerine makaleleri ve çevirileri yayınlanmıştır. 1988’den bugüne değin sekiz kitabı basılmıştır. 2000’den sonra yayınlanan beş kitap içinde üç tanesi halen piyasada mevcuttur. Prof. Sarıkavak, halen aynı kurumda bölüm ve anasanat dalı başkanı olarak yüksek lisans ve sanatta yeterlik düzeyinde tipografi ve teknoloji temelli ileri düzey dersler ile akademik ve sanatsal çalışmalarını sürdürmektedir.


error: Content is protected !!