Mustafa Eren

Mustafa Eren, 50 yıldır yazıyla uğraşıyor. 13 yaşında Denizli’de tabelacı çıraklığıyla başlayan serüvenini, İstanbul’da, Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu Grafik Bölümü’nde, yazı sınıfının tek öğrencisi olarak sürdürdü; mezun olduğu 1972 yılından bu yana özgün yazı çalışmaları, font tasarımları (biri Letraset firması tarafından satın alınan, 60’dan fazla yazı karakteri) geliştirdi. Son 10 yıldır da Osmanlı’dan devralamadığımız hat sanatını, Latin harfleriyle yorumlayarak, yeni bir kulvara taşıdı.
Mustafa Eren, toplumların belleğinde yer etmiş, kimi zaman özdeyişe, kimi zaman atasözüne dönüşmüş sözleri bir kuyumcu sabrı ve özeniyle işliyor, geliştiriyor; çoğu kez en başa dönerek tekrar yorumluyor. Bu uğraş, Türkçe, Latince ya da İngilizce olabilen bu söz, bir logoya dönüşünceye kadar sürüyor. Geleneksel hat sanatında yazının anlamı ikinci plandadır; okunurluğu çok fazla önemsenmez. Mustafa Eren için ise anlam, yazının vazgeçilmez öğesi. Onu kaybetmemek, tam tersine kompozisyon ve istifle desteklemek için özellikle uğraşıyor. Şimdiye kadar 5 sergi gerçekleştiren Mustafa Eren, halen FSM Vakıf Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yapmaktadır.


error: Content is protected !!