İlhami Turan

Bolu-Gerede’de doğdu (1935). İlk ve Ortaöğretimini Bolu’da yaptı. Yüksek öğrenimini İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Dekoratif Sanatlar Bölümü, Yazı ve Cilt Atölyesi’nde tamamladı (1957). Prof. Emin BARIN’ın yanında iki yıla aşkın asistan olarak çalıştı (M.S.G.S..). Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu (M… Güzel Sanatlar Fakültesi) Grafik Bölümünde Öğretim Görevlisi oldu (1961). Yazı Tasarımı, Cilt ve Kartonaj dersleri verdi ( 1961-1988). Grafik Sanatlar Bölüm Başkanlığı yaptı (1971-1973). Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Anasanat Dalı’nda Yazı Tasarımı derslerini üstlendi (1983). M.S.G.S… Güzel Sanatlar Fakültesi’ne Profesör olarak atandı (1988). Grafik Anasanat Dalı Başkanlığı, Rektör Yardımcılığı (1990-1996), Milli Eğitim Bakan Danışmanlığı görevlerinde bulundu (Avni AKYOL, Köksal TOPTAN, Hikmet ULUBAY). Uzmanlık alanlarıyla ilgili TV programları “Yazı Tasarımı ve Tipografi” ders notları, makale, konferans ve bildirileri mevcuttur. Çeşitli Kaligrafik El Yazması Kitap ve Levha Tasarımları, Anıt Kitabeleri, Cumhurbaşkanlığı ve Yabancı Devlet Başkanları için Berat, Teşekkür Belgesi ve Geleneksel Cilt Tasarımları hazırladı. Kamu ve Özel Kuruluşlar için çok çeşitli grafik tasarım ve uygulamalar gerçekleştirdi. Ülkemizin saygın kurumlarına, vakışara, tanıtım, grafik ve yayın danışmanlığı yaptı. Jüri üyeliklerinde bulundu. Yapıtları müze ve özel koleksiyonlarda yer aldı. Emekli oluncaya kadar Geleneksel Türk Sanatları Bölüm Başkanlığı’nı sürdürdü (1988-2002). Halen yarı zamanlı olarak ders vermeye devam etmektedir.


error: Content is protected !!