Hüseyin Gündüz

Kayseri’de doğdu (1961). Prof.Dr.Muhittin Serin’in teşviki ile yazı sanatına başladı ve kendisinden sülüs ve nesih yazılarını meşketti Hamid Aytaç ve Kemal Batanay’dan Nesih, Sülüs, Ta’lik dersleri aldı (1976-1982). Mimar Sinan Üniversitesi bünyesindeki Hat derslerine katıldı (1982-1984). Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu (1984). Prof. Emin Barın ile Hat Sanatının incelikleri, yazı tetkiki, Kufi, Divanı yazı ve yazı restorasyonu konusunda çalışmalar yaptı (1980-1987) Mimar Sinan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Hat Anasanat Dalı’nda Araştırma Görevlisi oldu (1985). “Şeyh Hamdullah ve Karahisari Ekollerinin Karşılaştırılması” konulu tez ile Yüksek Lisans aldı (1988). Hat Sanatının Estetik Öğeleri Konulu tez çalışması ile.Sanatta Yeterlik (Dr.) yaptı (1994). Prof. Dr. Ali Alpaslan ile hat konusunda çalışmalar yaptı. Yrd. Doç. Oldu (1996). Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Hat Anasanat Dalı Başkanı oldu (1996). Halen Mimar Sinan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Hat Anasanat Dalın’da öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir. Yurtiçinde ve yurtdışında çeşitli sergilere katıldı. Yerli ve yabancı devlet adamları ve tanınmış kişilere tuğra yapmıştır. Sadberkhanım Müzesi’nde, yerli ve yabancı koleksiyonlarda eserleri bulunmaktadır. Sadberkhanım Müzesi,Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi ve birçok özel koleksiyonlarda bulunan el yazmalarının restorasyonlarını yaptı. Hat Sanatı ile ilgili bilimsel ve sanatsal çalışmalarına devam etmektedir.


error: Content is protected !!