Gonca İlbeyi Demir

1964 yılında Ankara’da doğdu. 1986 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim – İş Eğitimi Bölümü Resim Ana Sanat Dalı’nda Lisans Eğitimini tamamladı. 1991 yılında Rochester Institute of Technology, College of Fine and Applied Arts, Printmaking Department, New York, ABD’de Yüksek Lisans, 1994 yılında Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Sanatta Yeterlik Eğitimini bitirdi.
Yedi kişisel sergi açtı, yurt içi ve yurt dışında çok sayıda karma ve grup sergisine katıldı, yarışmalı sergilerde yer aldı. Halen Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü’nde Profesör olarak görev yapmaktadır. 1986 yılından beri çalışmakta olduğu Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Seramik, Heykel ve Çizgi Film bölümlerinde Desen dersleri; Grafik Bölümünde Baskıresim, Grafik Sanatlar Tarihi, Desen, Özgün Kitap Tasarımı, Alternatif Yöntemler ile Kavramsal Düşünme dersleri; Sosyal Bilimler Enstitüsü / Güzel Sanatlar Enstitüsü Grafik Ana Sanat Dalı’nda Gravür, Sanat Kitabı, Çok Disiplinli Grafik Uygulamaları, Grafik Baskıresim dersleri verdi / vermektedir. 2009 yılında ‘Kiç ve Plastik Sanatlar Üzerine’ (Ütopya Yayınevi, ISBN 978-975-6361-86-3) adlı kitabı yayınlandı.


error: Content is protected !!