Frances Breen

Wexford, İrlanda’da doğdu. Avusturya ve İrlanda’da yaşıyor ve çalışıyor. Dublin’deki Uluslararası Sanat ve Tasarım Yüksekokulu (NCAD), Grafik Tasarım ve Sanat Eğitimi bölümünden mezun oldu. Profesor Friedrich Neugebauer ile Avusturya’da yazı tasarımı üzerine, Viyana Uygulamalı Sanat Üniversitesi’nde kitap sanatı üzerine ve Martin Andersch ile Hamburg’da yazı tasarımı üzerine çalışmak için burslar kazandı. 1986’dan beri NCAD, Dublin’de konuk öğretmen olarak çalışıyor.
Uzun yıllardır İrlanda, İskoçya, İngiltere, Kanada, İtalya ve Avusturya’daki sanat ajansı topluluklarının eğitimsel ve kültürel projeleri ile ilgileniyor. Tekstil sanatçısı Joanne Breen ile yaptığı yaratıcı ortak çalışmaları ona şairlerle ve farklı görsel medya elemanları kullanan görsel sanatçılarla, grafik tasarımcılarla ve tipobaskıcılarla çalısması için ilham kaynağı oldu.
Sergiler: İrlanda, Londra, Birmingham, Isle of Lewis, Glasgow, Edinburg, Viyana’da Joanne Breen ile iki kişilik sergi. Scuola Internazionale di Grafica Venezia kapsamında İtalya’da kısa yazı çalıştayları ve grup sergilerine katılım. 6. ve 7. Uluslararası Sanatçı Kitapları Trienali Vilnius, Litvanya’ya Sanat Kitapları kabul edildi.


error: Content is protected !!