Eren Evin Kılıçkaya Boğ

2003 yılında Bilkent Üniversitesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Grafik Bölümü’nden derece ile mezun oldu. Aynı yıl, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Grafik Anasanat Dalı’nda lisansüstü eğitimine başladı. 2004 yılında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümü’ne araştırma görevlisi olarak atandı. 2007 yılında “Grafik Tasarımda Görünmeyen Çoğunluk: Beyaz Alanlar” başlıklı tezi ve uygulama sergisi ile yüksek lisansının tamamladı. Sanatta Yeterlik eğitimi almak üzere Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2017 yılında “İşaret Sistemlerinde Üç Boyutlu Tipografi ve Çevresel Uygulamalar” başlıklı tezi ve uygulama sergisi ile sanatta yeterliliğini tamamlayarak Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’ne görevine geri döndü. Aynı Fakültede dekan yardımcılığı görevini ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nde Tipografi derslerini yürüterek akademik hayatına devam etmektedir.


error: Content is protected !!