Eren Evin Kılıçkaya Boğ

2003 yılında Bilkent Üniversitesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Grafik Bölümü’nden derece ile mezun oldu. Aynı yıl, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Grafik Anasanat Dalı’nda lisansüstü eğitimine başladı. 2004 yılında Dumlupınar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümü’ne araştırma görevlisi olarak atandı. 2007 yılı Mart ayında “Grafik Tasarımda Görünmeyen Çoğunluk: Beyaz Alanlar” başlıklı tezi ve uygulama sergisi ile yüksek lisansının tamamladı. Sanatta Yeterlik eğitimi almak üzere Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. “İşaret Sistemlerinde Üç Boyutlu Tipografi ve Çevresel Uygulamalar” başlıklı tezi ve uygulama sergisi ile sanatta yeterliliğini Ocak 2017 de tamamlayarak Dumlupınar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi’ndeki görevine geri döndü. Halen bu görevi sürdürmektedir.


error: Content is protected !!