Emel Yurtkulu

1974 İsviçre doğumlu Emel Yurtkulu, ilköğretimini Fribourg, orta ve lise öğretimini İzmir’de tamamladı. Lisans eğitimine Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü’nde başlayan Yurtkulu, Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik eğitimini D.E.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümü’nde bitirdi.
2012-2016 yılları arasında Sakarya Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi’nde bulunan Emel Yurtkulu, aynı fakültede Grafik bölüm başkanlığı ve dekan yardımcılığı görevlerini yürüttü. 2016’dan bu yana Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Gör-sel İletişim Bölümü bünyesinde Dr.Öğr.Üyesi olarak çalışmaktadır.
Eserleri yurtiçi ve yurt dışında karma ve kişisel etkinlikler kapsamında sergilenen Yurtkulu’nun resimlediği ve tasarladığı çok sayıda yayınlanmış çocuk öykü ve ders kitabı bulunmaktadır.


error: Content is protected !!