Emel Koru

1985 yılında Aydın’da doğan Emel Koru, 2011 yılında Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Lisans Programından mezun olmuştur. Aynı yıl Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümü’nde Araştırma Görevlisi Kadrosu ile göreve başlamıştır.
2012-2015 yılları arasında Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Grafik Programında master eğitimini tamamlamış aynı yıllar içerisinde Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Araştırma Görevlisi olarak çalışmıştır. 2016 yılının Şubat ayında Yüzüncü Yıl Üniversitesi’ndeki görevinden ayrılarak, Yalova Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak göreve başlamıştır. Aynı yılın devamında Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Sanatta Yeterlik eğitimine başlamış ve Güzel Sanatlar Fakültesinde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya devam etmektedir.


error: Content is protected !!