Emel Koru

Emel Koru 1985 yılında Aydın Türkiye’de doğmuştur. 2011 yılında Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Lisans Programından mezun olmuştur. Aynı yıl Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümü’nde Araştırma Görevlisi kadrosu ile göreve başlamıştır.
2012-2015 yılları arasında Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitü Grafik Programında Yüksek Lisans eğitimini tamamlamış aynı yıllar içerisinde Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi olarak görev yapmıştır. 2016 yılının Şubat ayında Yüzüncü Yıl Üniversitesi’ndeki görevinden istifa ederek, Yalova Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak göreve başlamıştır. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde Sanatta Yeterlik eğitimini sürdürmektedir.


error: Content is protected !!