Duygu Kızıldemir

1985 yılında Malatya’da doğdu. 2008 yılında Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümünden mezun oldu. 2010 yılında Batman Üniversitesi, Grafik Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2015 yılında yüksek lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümünde tamamladı. 2012-2018 yılları arasında Anadolu Üniveristesi, Güzel sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2021 yılında Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümünde sanatta yeterlik eğitimini tamamladı. Şu anda Batman Üniversitesi, Güzel sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaya ediyor.


error: Content is protected !!