Cemalettin Yıldız

1970 yılında Eskişehir’de doğdu.
1992 yılında Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü’nde lisansını tamamladı. Aynı yıl aynı birimde akademik göreve başladı.
1996 yılında Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Grafik Anasanat Dalı’nda “Kurum Kimliği Tasarımı’nın Gerekleri, Süreçleri ve Kuruma Kazandırdıkları” adlı teziyle Yüksek Lisansını tamamladı.
Halen Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Grafik Anasanat Dalı’da Sanatta Yeterlik Programı’na devam etmektedir.
1996 Yılından beri Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü’nde Öğretim Görevlisi olarak, Grafik Tasarım Proje dersleri vermektedir.
Birçok ulusal ve uluslararası sergiye katılmıştır. Ulusal ve uluslararası birçok yarışmada derece almıştır.


error: Content is protected !!