Berrin Yapar Ünal

1983 yılında İstanbul’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı. 2000 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Hat Anasanat Dalı’na girdi. 2004 yılında ikincilikle mezun olarak Sakıp Sabancı Ödülüne layık görüldü. Aynı yıl Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Hat Anasanat Dalı’na Araştırma Görevlisi olarak atandı. Yine aynı yıl Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Eski Yazı Yüksek Lisans Programına girdi. 2007 yılında “Yunanistan’daki Türk Eserlerinde Kitabeler” adlı tez çalışması ile Yüksek Lisans Diploması aldı. 2009 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Eski Yazı Programı’nda Sanatta Yeterlik çalışmasına başladı. 2011-2012 yılları arası inceleme araştırma yapmak üzere İtalya Accademia di Belle Arti di Bologna’ya giderek dekorasyon ve restorasyon üzerine dersler aldı. 2015 yılında “Nazar Kavramıyla Yapılan Hat Tasarımları (Kûfî, Ta’lîk, Celî Ta’lîk, Celî Dîvânî, Kaligrafi) başlıklı eser çalışmasıyla Sanatta Yeterlik Tezini verdi. 2017 yılında Hat Anasanat Dalı’na Yardımcı Doçent olarak atandı. Yurtiçi ve yurt dışında birçok sempozyuma yarışma, sergi ve etkinliğe katılmış olup çalışmalarına devam etmektedir.


error: Content is protected !!