Almıla Yıldırım

2004 yılında Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü, 2009 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü, 2012 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Grafik Anasanat Dalı’nda Yüksek Lisans öğrenimini tamamladı. Barselona Üniversitesi’nde Sanatsal Üretimde İleri Çalışmalar Doktora Programı’na devam etmektedir.
2010 yılından bu yana Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.


error: Content is protected !!