Alessandro Segalini

Alessandro Segalini tipografi üzerine uzmanlaşmış bir iletişim tasarımcıdır. Milan, Helsinki, Philadelphia ve Roma’da grafik tasarım ve kaligrafi üzerine resmi ve gayri resmi olarak çalışmalar yaptı ve eğitim aldı. Piacenza, İtalya’da doğdu, şu an İzmir’de eşi ve iki çocuğu ile yaşıyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde tipografi ve tasarım eğitimi veriyor. Alessandro, kişisel sesin yadsınamaz önemine ve değerine adanmış olan, Newyork ve Berlin’de bulunan bir butik yayınevinin tipografıdır.
Ernest Miller Hemingway’in ödüllü romanı “Yaşlı Adam ve Deniz” isimli romanından esinlenerek
tasarladığı yazı ailesi Hemingway Pro, İngiltere “Creative Review Type Annual 2011” de Teşhir kategorisi altında seçilmiştir.
Türkiye’de tipografik kültürü teşviğe dayalı konferans ve çalıştay serisi olan ISType (İstanbul Yazı Seminerleri) ‘nin yaratıcılarındandır. Eğitim ile ilgili olarak, bilginin öğrenen tarafından eylem yoluyla ortaya konduğuna inanıyor. Ona göre eğitim gelecek için hazırlık değil, bir yaşam sürecidir.
İlgi alanları; dil bilim, kitap tasarımı ve masaüstü yayıncılık, bilgilendirme tasarımı, font tasarımı, kaligrafi ve yazı tasarımı, görsel kimlik gibi alanları kapsar.


error: Content is protected !!