Yunus Emre Sergisi

Yunus Emre (1240-1321), yaşadığı günden, günümüze kadar Türk edebiyatında büyük etkisi olan bir Türk şairi ve Tasavvuf erbabıdır. Yunus Emre’nin şiirleri – ilk bakışta basit gibi görünmesine rağmen – onun oldukça derin, mistik kavramları net bir biçimde tanımlama becerisinin kanıtıdır. Anadolu halk şiir geleneğinde yazılan şiirleri, esas olarak insan kaderinin yanı sıra ilahi sevgiyle de ilgilidir.

Yunus Emre sergisinin amacı, dünyadaki sanatçı ve tasarımcıların, Uluslararası Anadolu Kaligrafi ve Tipografi Etkinliği kapsamında sergilenecek olan, evrensel bir hümanizm ve sevgi anlayışına sahip Yunus Emre’den esinlenerek orijinal grafik eserleri üretmelerini teşvik etmektir.


Sergi Katılımcıları