Eren Evin Kılıçkaya Boğ

1978 yılında, Eskişehir’de doğdu. 2003 yılında Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Grafik Bölümü’nden derece
ile mezun oldu. Aynı yıl Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Grafik Anasanat Dalı’nda lisansüstü eğitimine başladı. 2004 yılında Dumlupınar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü’ne araştırma görevlisi olarak atandı. 2007 yılında “Grafik Tasarımda Görünmeyen Çoğunluk: Beyaz Alanlar” başlıklı tezi ve uygulaması ile yüksek lisansını tamamladı. 2007 yılında Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak başladığı görevini ve Güzel Sanatlar Enstitüsü Grafik Anasanat Dalı’nda başladığı sanatta yeterliğini sürdürmektedir.