Cemalettin Yıldız

1970 yılında Eskişehir’de doğdu.
1992 yılında Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümünde Lisansını tamamladı. Aynı yıl aynı birimde akademik göreve başladı.
1996 yılında Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Grafik Anasanat Dalı’nda “Kurum Kimliği Tasarımının Gerekleri, Süreçleri ve Kuruma
Kazandırdıkları” adlı teziyle Yüksek Lisansını tamamladı.
Halen Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsi Grafik Anasanat Dalı’da Sanatta Yeterlik Programına devam etmektedir.
1996 Yılından beri Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümün’nde Öğretim Görevlisi olarak Grafik Tasarım Proje desleri vermektedir.
Yine 1996 yılından beri Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Uzaktan Öğretim Medya Tasarımı biriminde Görsel Koordinatör olarak hizmet vermektedir.
Birçok ulusal ve uluslararası sergiye katılmıştır.
Akademik çalışmalarının yanısıra iş dünyasında bir bazı kurumun görsel danışmanlığını yapmaktadır.
Ulusal ve uluslararası 16 yarışmada derece almıştır.